Skevdelning och sambolagen

Har tagit del av reglerna i ÄktB 12:1 ang skevdelning. Undrar om dessa regler är tillämpliga även vid bodelning efter ett samboförhållande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skevdelningsregeln i äktenskapsbalken (ÄktB) är _inte_ tillämplig på samboförhållanden (1:1 ÄktB). Däremot finns en snarlik bestämmelse i 15 § sambolagen. I 15 § sambolagen stadgas att _"[i] den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en sambo när samlevnaden upphör skall lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av 12-14 §§, skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom. Är en sambo försatt i konkurs när bodelningen skall förrättas eller finns det andra särskilda skäl att inte dela sambornas egendom, skall varje sambo behålla sin egendom som sin andel"_. Bestämmelsen är som sagt mycket lik 12:1 ÄktB och i förarbetena har uttalats att vad som sägs angående 12:1 ÄktB "i princip" också gäller 15 § sambolagen (prop 1986/87:1 s 262). Vissa skillnader finns dock. _För det första_ kan 15 § sambolagen tillämpas även vid dödsfall, till skillnad från 12:1 ÄktB. _För det andra_ måste tillämpningen av 15 § sambolagen anpassas med hänsyn till skillnaderna mellan en "äktenskapsdelning" och en "sambodelning". Vid en "sambodelning" skall ju i princip endast bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning delas (sambolagen 3 & 8 §§), till skillnad från vid en "äktenskapsdelning" då i princip all egendom skall delas, som inte är enskild (7:1 & 10:1 ÄktB). Denna skillnad sätter t.ex. den s.k. femårsschablonen från äktenskapsområdet delvis ur spel eftersom den schablonen _inte_ brukar användas på bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt användande (prop 1986/87:1 s 262-263). Huvudregeln kan dock sägas vara att samma överväganden bör göras vid tillämpningen av de båda närbesläktade paragraferna. Mvh Mattias Äktenskapsbalken finns på https://lagen.nu/1987:230 Sambolagen finns på https://lagen.nu/2003:376
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”