FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott28/10/2012

Krav på uppsåt vad det gäller straffbarhet för brukande av narkotika

Jag har lämnat positivt blodprov efter en fest. (0.12µg MDMA/g blod). Jag har inte tagit något, utan måste fått i mig detta ovetandes genom att dricka ur andras glas, eller eventuellt tagit fel glas. Det var en stor fest, med många glas/burkar som stod framme, och lätt att ta fel. Nu har åtal väckts i tingsrätten, och jag vet inte vad jag ska göra. Kan jag dömas för ringa narkotikabrott (eget bruk) för detta? Uppsåt finns ju inte. Är det inte upp till domstolen att bevisa att det finns uppsåt till ringa narkotikabrott?

Lawline svarar

Att förtära narkotika är stadgat med straff enligt 1 § 1 st. 6 p. Narkotikastrafflagen (1968:64), se https://lagen.nu/1968:64. För straffansvar krävs enligt 1 § 2 st. samma lag att gärningsmannen uppsåtligen brukat narkotikan, samt att denne även haft uppsåt till att det just är narkotika som förtärs. Detta betyder att om du inte har brukat narkotikan med uppsåt, eller vetat om att det är narkotika som du brukat, kan du inte heller straffas för narkotikabrott. Det är inte domstolens sak att bevisa att uppsåt föreligger, utan detta ansvar ligger på allmänna åklagaren. För en fällande dom krävs att åklagaren genom bevisning ställt det utom rimligt tvivel att alla brottsförutsättningar enligt lagen är uppfyllda. Åklagaren måste alltså i detta fall framlägga bevisning som med stor säkerhet tyder på att du brukat narkotikan uppsåtligen, samt vetat om att det är narkotika du brukat. Som det ser ut verkar det i ditt fall finnas många omständigheter som tyder på att du inte uppsåtligen brukat narkotikan, vilket alltså skulle betyda att åklagaren får mycket svårt att uppfylla de höga beviskrav som ställs för en fällande dom. Se även detta svar som getts här på lawline – som under ”fråga 2” behandlar just det du undrar över: http://lawline.se/answers/1668
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo