Reglera tider i BRF:s stadgar

Hej. har läst ett svar ang störningar i bostadsrätt som en Sara Edström gav en frågande( 20-11-2006). Det gällde alltså om den frågande störde sin granne med sina söndagsmiddagar då dom ibland blev senare än kl 22. (sitta å prata tex) Så skrev Sara att inget i BRF lagen reglerar tider om inte stadgarna i föreningen säger annat? stämmer det? mao så kan vi i vår förening sätta klockslag för hur ljud skall regleras (tex vid renovering hemma etc) MVH Patrik

Lawline svarar

Hej Patrik! Ja det stämmer. Inget i Bostadsrättslagen (1991:614) reglerar tider. Däremot finns en bestämmelse i lagens 7 kapitel 9 § som reglerar hur bostadsrättshavaren får använda sin lägenhet. När en bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 12 § tredje stycket 2. En bostadsrätt svarar därmed också för gäster. Av det ovan redovisade framgår att en bostadsrättsförening har rätt att sätta klockslag för hur ljud skall regleras i överensstämmelse med vad ortens sed meddelar. Med vänlig hälsning,
Lisa SennerbyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000