FrågaSKATTERÄTTÖvrigt22/11/2006

Gåvoskatt

Hej, Jag undrar mellan vilka parter en gåva, till exempel en fastighet, kan ges utan gåvoskatt. Mellan makar? föräldrar och barn? till barnbarn? till en vän? till en institution? till en ekonomisk förening?

Lawline svarar

Hej. Lagen om arvskatt och gåvoskatt upphörde att gälla vid utgången av 2004. Således är det numera skattefritt att ge gåvor (8:2 IL). Någon begräsning till vem gåvan får ges finns inte, utan vilket subjekt som helst har rätt att mottaga en gåva. Själva gåvan i sig utlöser alltså ingen beskattning. Det får dock inte vara frågan om remuneratoriska gåvor, dvs. gåvor som någon ger till den som utfört arbete eller någon annan prestation för hans räkning. Sådana gåvor inkomstbeskattas i regel. Det måste således föreligga en gåvoavsikt, något som i regel torde finnas mellan närstående. Emellertid ses en överlåtelse till ett helägt aktiebolag inte som en gåva, då gåvoavsikt saknas. Enligt kontinuitetsprincipen insätts gåvotagaren i gåvogivarens skattemässiga situation (44:21 IL). Detta innebär att gåvotagaren vid försäljning får skatta för den vinst gåvogivaren själv skulle ha gjort. Anskaffningsvärdet för gåvotagaren blir det belopp gåvogivaren anskaffat egendomen för. Övertagandet av en fastighet innebär dessutom en del administrativa kostnader, såsom stämpelskatt. För lagrum se http://www.lagen.nu/.
Ola DavidssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?