Utmätning av privat bostad

Hej, Jag har ett företag som har obetalda skulder och krnofogden försöker nu göra utmätning. Företagets skulder överstiger dess tillgångar. Jag har privat köpt en bostadsrätt för några år sen, kan kronofogden tvångsförsälja min bostadsrätt och vad har jag för rättigheter när det gäller min privata bostad?

Lawline svarar

Hej, för det första kan sägas att utmätning av dina privata tillgångar för ditt företags skulder är beroende av vilken typ av näringsverksamhet du bedriver. Driver du ditt företag som enskild näringsidkare ses du och din verksamhet som samma sak och kronofogden kan då göra utmätning hos dig privat även för ditt företags skulder och vice versa. Bedriver du å andra sidan ditt företag i bolagsform (aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag) är det i första hand bolaget som är ansvarigt att betala skulderna. Bolagsmän i ett handelsbolag är dock personligt ansvariga vilket även gäller helt eller delvis i ett kommanditbolag. Det är då fordringsägarna som bestämmer om de vill rikta sitt krav gentemot bolaget eller gentemot dig. Delägare i aktiebolag är dock inte personligt ansvariga. Huruvida en utmätning kan göras av din privata bostad är således beroende av vilken typ av företag du har. Om en utmätning av dina privata tillgångar skulle aktualiseras finns en regel i 5 kap. 1 § 6 p. utsökningsbalken vilken stadgar att bostadsrätt som används som stadigvarande bostad undantas från utmätning om detta inte med hänsyn till bostadens värde anses som oskäligt (se https://lagen.nu/1981:774#K12P21S1). I oskälighetsbedömningen tas hänsyn ditt behov av lägenheten satt i förhållande till dess värde och storlek (se bl.a. NJA 1989 s. 409). Sammanfattningsvis kan sägas att kronofogdens möjlighet att begära utmätning av din privata bostad är beroende av vilket typ av företag du bedriver. Om en utmätning av dina privata tillgångar skulle aktualiseras är din privata bostad undantagen från utmätning och kan inte tvångsförsäljas om det inte anses som oskäligt att undanta bostaden med hänsyn till bostadens värde.
Maria LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”