FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/10/2012

ställt utom rimligt tvivel

Hej! Jag har blivit falskt anklagad för stöld och polisen har mig som huvudmisstänkt. Jag var hos förhör hos polisen och fick lämna fingeravtryck samt DNA-bevis. Vad händer om dessa anknyter mig till platsen? Kan jag fortfarande bevisa min oskuld eller kommer jag mest troligt bli dömd då? Har jag en chans även om de finner mina fingeravtryck där?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. I brottmål ligger bevisbördan på åklagaren. Åklagaren ska visa att den tilltalade har handlat i enlighet med den gärningsbeskrivning som åklagaren gör gällande. Åklagarens bevisning måste innebära att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott enligt vad som sägs i gärningsbeskrivningen, för att den tilltalade ska kunna bli dömd som skyldig till brottet. Visst tvivel kring huruvida den tilltalade begått den påstådda gärningen kan alltså återstår, men om dessa tvivel inte ligger inom rimlighetens gränser ska den tilltalade inte dömas. Fingeravtryck och DNA-bevisning kan med största sannolikhet inte som enda bevisning leda till en fällande dom för stöld. Om det finns en annan rimlig förklaring till att dina fingeravtryck skulle finnas på brottsplatsen är dessa och DNA-bevisningen troligen inte tillräcklig bevisning för en fällande dom. Men bevisningen kan tillsammans med annan bevisning utgöra tillräcklig grund för att det ska anses vara ställt utom rimligt tvivel att en viss person begått brottet. Att komma ihåg är att bevisgränsen "ställt utom rimligt tvivel" är hög och tanken är att det inte ska vara möjligt att en oskyldig person blir dömd för ett brott denne inte begått. Det är mycket ovanligt att den som inte har begått ett brott blir dömd för detsamma. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo