Förskott på arv till bröstarvingar

Jag ska sälja mitt hus till min dotter. Huset är värderat till 550 000. Hon och hennes sambo ska köpa huset för 400 000. Problemet är att jag har två barn till. Hur ska jag göra för att detta skall bli rättvist ? Dottern får ju då köpa till ett "underpris" Gåva eller reglera i ett testamente ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Reglerna om förskott på arv som finns i Ärvdabalkens (ÄB) 6 kapitel blir tillämpliga vid försäljning till underpris till bröstarvingar. I 6 kapitlet 1 § ÄB stadgas att vad den avlidne under sin livstid gett en bröstarvinge skall avräknas på dennes arv efter arvlåtaren. Lagstiftaren presumerar alltså att man vill ha en rättvis fördelning av arvet mellan de arvsberättiga. Så när dina barn skall fördela arvet efter dig får hon som köpt huset av dig en mindre del av arvet eftersom man ser det som att hon redan fått 150 000 som förskott. Ett gåvobrev kan vara aktuellt att upprätta om du inte vill att gåvan skall avräknas på ditt arv, då måste du uttryckligt skriva att reglerna om förskott på arv ej skall tillämpas. Ett testamente kan upprättas om du vill ändra eller inskränka någon av dina arvingars arvslott. Läs mer om reglerna om förskott på arv i ÄB: https://lagen.nu/1958:637 Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,
Linnea HedmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning