Påföljd vid snatteri

Hej!Har blivit gripen för snatteri med varor för ca 900 kr.Har aldrig gjort något sådant förr,erkände direkt och ångrar mig djupt.Blev även förhörd av polisen,satt och skämdes förfärligt.Hur stora tros böterna bli,är mycket orolig över detta då min ekonomi är ansträngd.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Du kan vara lugn, svaret på din fråga hittar man i brottsbalkens 25 kap (https://lagen.nu/1962:700). Är en viss bötesform inte föreskriven för brottet, döms böter ut i dagsböter eller, om brottet bör föranleda lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter (1§). Storleken på penningböter beror bara på hur allvarlig förseelsen är, hänsyn tas alltså inte till din inkomst i detta fall. Penningböter skall bestämmas till lägst tvåhundra kronor och högst fyratusen kronor (3§). Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio - beroende på hur allvarligt brottet är. Storleken på varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas. Minsta bötesbelopp är sjuhundrafemtio kronor (2§). Vid fall du döms till penningböter kommer beloppet troligen inte vara högt (lägst tvåhundra kronor). Vid fall du döms till dagsböter kommer rätten att göra en helhetsbedömning av din ekonomiska situation och ta hänsyn till din betalningsförmåga.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo