Förskingring eller trolöshet mot huvudman

har en kompis som handlat på företaget som den jobbat på och tagit på faktura och även signerat fakturan hänt ett antal ggr är polisanmäld vad händer nu

Lawline svarar

Hej, som jag tolkar din fråga har din kompis handlat genom företaget utan tillstånd och du undrar om denne gjort sig skyldig till brott. Vad som kommer att hända är att åklagaren kommer att delge brottsmisstanke. Det brott som skulle vara aktuellt i situationen är förskingring. Brottet återfinns i Brottsbalken 10 kap. 1 §, vilken du finner här;https://lagen.nu/1962:700#A2. Anledningen till att det troligtvis inte rör sig om stöld är att din vän troligtvis anförtrotts att vara redovisningsskyldig för pengarna eller på grund av förtroendeställning anförtrotts att sköta en uppgift där hantering av pengarna ingick som ett led i uppgiften. Straffet för detta brott är fängelse i högst två år. Om din vän är tidigare ostraffad kommer dock inte fängelse att utdömas, det är istället sannolikt att påföljden blir villkorlig dom. Vilken som utgångspunkt kommer att kombineras med böter, alternativt kombineras med t.ex. samhällstjänst. Om det inte skulle röra sig om förskingring är brottet som ligger närmast till hand, trolöshet mot huvudman. Detta återfinns i brottsbalken 10:5 BrB. http://www.lagen.nu/1962:700. I regel rör det sig om trolöshet i de fall en person, som har visst uppdrag, uppsåtligen har missbrukat en förtroendeställning och orsakat skada för huvudmannen. Sammantaget är det svårt att säga vad som kommer att hända men om din vän är polisanmäld kommer denne med största sannolikhet att åtalas för något av ovanstående brott.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo