FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/10/2012

Frånträda anställning

Jag såg att ni hade en liknande fråga med svar, men måste ändå ställa min då jag har en detalj att tillägga. Det är så att jag hade tänkt att arbeta extra som croupier, men känner efter en kväll att det inte kommer funka. Jag har i veckan gått deras utbildning, ej betald, sedan ska jag ha två praktik kvällar, ej betalda, första var idag. Nästa blir om en vecka. Och det var hemskt att arbeta. Det Hur som helst så har vi redan skrivit kontrakt och en punkt säger; medela i tid (minst två månader innan) om man vill avsluta sin anställning. Men anställningsdatumet är 2012-10-01. Eftersom min anställning inte ej har startar ännu, har jag nån slags rättighet att bryta det, så jag slipper plåga mig igenom två månader bara för att kontraktet säger så.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Arbetstagaren (liksom arbetsgivaren) har vid uppsägning att beakta den uppsägningstid som följer av anställningsavtalet, kollektivavtal eller lag (Lagen om anställningsskydd, LAS). Eventuellt är klausulen som du anger (som stadgar att arbetstagaren ska meddela vilja om avslut av anställningen) att se som en uppsägningstid, det är vad parterna kommit överens om som ska vara vägledande för hur avtalet ska tolkas. I annat fall är det kollektivavtal som bestämmer uppsägningstiden, om kollektivavtal finns och gäller för arbetsplatsen. Annars stadgar LAS vad som gäller för uppsägningstid, och i sådant fall är uppsägningstiden beroende av vilken anställningsform din anställning utgör (tillsvidareanställning, provanställning, visstidsanställning) se https://lagen.nu/1982:80#R4. Men i och med att ni har avtalat om anställning så är du som arbetstagare skyldig att beakta uppsägningstiden, även om du inte tillträtt anställningen. En annan sak är att du givetvis kan prata med din arbetsgivare och komma överens om en annan lösning, eller eventuellt att arbetsgivaren låter dig avsluta anställningen utan vidare. Uppsägningstiden gäller från det datum då uppsägningen trädde i kraft. För både dig och din arbetsgivare gäller en minsta ömsesidig uppsägningstid om en 1 månad enligt LAS (11 §). Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas särskilda regler om uppsägningstid. Kontrollera även att inte en längre uppsägningstid stadgas i ditt anställningsavtal. En arbetstagare får dock med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § LAS). Exempel på när denna bestämmelse kan aktualiseras är när arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, om han undanhåller arbetstagaren arbetsuppgifter eller om han gör sig skyldig till misshandel eller något annat brott mot arbetstagaren. Om arbetstagaren frånträder anställningen med stöd av bestämmelsen har denne rätt till ekonomiskt skadestånd. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”