Brottsrubricering då kassör förstört kassaböcker för att hindra kontroll?

Hej, vilken brottsrubricering gäller då kassör eldat upp förenings kassaböcker och verifikationer för att hindra revisorers och medlemmars möjlighet till kontroll, och hur lång är preskriptionstiden?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! Om någon i en förtroendeställning, till exempel er kassör, olovligen tar egendom som han anförtrotts kan brottsrubriceringen förskingring enligt brottsbalken 10 kap. 1 §, eller grov förskingring enligt brottsbalken 10 kap. 3 §, vara aktuell. Handlingen måste då innebära förlust för föreningen och vinning för kassören. Om handlingen inte faller in under förskingring kan den istället klassas som trolöshet mot huvudman/ grov trolöshet mot huvudman enligt brottsbalken 10 kap. 5 §. Förutsättningar för att dömas för detta brott är att kassören på grund av sin förtroendeställning fått till uppgift att sköta viss angelägenhet för föreningen, och att kassören ska ha missbrukat sin förtroendeställning till skada för föreningen. Missbruk innebär här att kassören gör något han, i sin förtroendeställning, uppenbarligen inte borde ha gjort med hänsyn till sina skyldigheter mot föreningen. Om brottet är av normalgraden är preskriptionstiden fem år, och om det klassas som grovt är preskriptionstiden tio år, enligt brottsbalken 35 kap. 1 §.
Weronica NordinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo