Nedlagd förundersökning - möjligheten till överprövning

Jag var utsatt för ett otäckt hemfridsbrott. Förundersökningsledaren la ned direkt. Jag ber denne återuppta med nya uppgifter men han vägrar och begär överprövning på sitt beslut för min räkning. Åklagaren går på förundersökningsledarens linje. Jag ifrågasätter och åklagaren begär överprövning av sitt beslut för min räkning. Jag har inte bett dem göra överprövning. Papper från polisens underlag ändras det i under tiden, det läggs till och det tas bort uppgifter eller hela sidor. Jag har trott att det är jag som ska begära överprövning (?) och undrar vad det är som pågår. Ska jag kontakta en jurist eller rikspolisstyrelsen? Är mycket rädd för personen som vägrade lämna mitt hem och som var mycket hotfull.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Du har rätt i att inte vem som helst har rätt att begära överprövning av beslutet, men som jag förstår det måste det inte vara du som målsäganden, utan det kan vara någon annan med så kallat berättigat intresse att få saken prövad. Det ska nämnas i sammanhanget att det inte finns någon speciell tidsfrist för det här. Du behöver således, som jag ser det, inte kontakta en jurist med anledning av överprövningen av beslutet. Rent praktiskt går det till så att överprövningen skickas till polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet har fattats. Gällande åklagaren ska denne först kontrollera fallet själv och om denne då inte finner att beslutet ska ändras går utredningen vidare till något som kallas utvecklingscentrum där en överåklagare kontrollerar beslutet. Om även utvecklingscentrum inte finner att beslutet ska ändras kan en överprövning ske hos riksåklagarens kansli. Den vanligaste orsaken till att förundersökningen läggs ner är tyvärr, att det inte anses finnas tillräckligt med bevis, vilket givetvis är väldigt beklagligt för någon som blivit drabbad. Du ska veta att det inte är någon ovanlighet en överprövning inte ändras, det är faktiskt väldigt få fall där det sker. Störst chans har man om nya omständigheter har framkommit. Så länge ett åtal inte har väckts har du inte heller möjlighet att väcka så kallad subsidiär åtalsrätt, i enlighet med 20 kap. 9 § Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740. Men det är viktigt att komma ihåg att en nedlagd förundersökning kan tas upp på nytt om nya omständigheter uppkommer och även om det kan verka som en klen tröst är det bättre att åtal inte väcks vid för svag bevisning så att denna möjlighet kvarstår till senare, än att åtal väcks och att en skyldig frikänns och ”kommer undan”. Lycka till! Med vänliga hälsningar Ida Persson
Ida PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo