Nödtestamente och klander av testamente

Hej! Min mor har just gått bort och jag och min storebror hittade ett brev där hon överlåter ca 45% av sina aktier i ett fastighetsbolag till min bror daterat kort före hennes bortgång. När min far sen går bort så får vi ju dela på dom återstående 55% vilket ger min storebror majoritet i bolaget. Kan jag bestrida detta på något sätt, alt hävda sinnesförvirring hos min mor då hon i ett tidigare testamente skrivit att allt skall delas rättvist? MVH

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Du skriver att du och din bror hittat ett brev från er mor där hon skriver att 45 % av hennes aktier skall tillfalla din bror. För att detta skall vara giltigt som ett testamente måste det uppfylla formkraven som ställs upp i ärvdabalken (ÄB). Testamentet skall upprättas skriftligen med två vittnen. Båda vittnena skall närvara samtidigt när testatorn antingen skriver under testamentet eller vidkänner sin underskrift, 10 kap 1 § ÄB. Vittnena skall skriva under med sina namn och de bör även anteckna sina yrken och hemvist samt omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, 10 kap 2 § ÄB. Om brevet från er mor inte uppfyller dessa formkrav är det inte giltigt som testamente, se 13 kap 1 § ÄB. Om någon på grund av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta ett testamente i enlighet med formkraven kan denne förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller genom att upprätta en egenhändigt skriven och undertecknad handling, 10 kap 3 § 1 stycket ÄB. Detta kallas för nödtestamente och är bara giltigt till dess att tre månader förflutit från den tidpunkt då testamentsgivaren kunnat upprätta ett ”vanligt” testamente, 10 kap 3 § 2 stycket ÄB. Om din mamma alltså varit så sjuk vid den tidpunkten hon skrev brevet, att hon inte kunde upprätta ett giltigt testamente, kan detta ses som ett nödtestamente. Om det skulle vara så att din mammas brev uppfyller kraven för ett testamente kan det finnas möjlighet att få det ogiltigförklarad om hon skrev det under påverkan av ”sinnesförvirrning”. Ett testamente är ogiltigt bland annat om det har upprättats under påverkan av psykisk störning, se 13 kap 2 § ÄB. Detsamma gäller om testatorn har blivit tvingad att upprätta testamentet eller att någon förmått testatorn till det genom missbruk av dennes oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, se 13 kap 3 § 1 stycket ÄB. Om en arvinge anser att ett testamente är ogiltigt enligt 13 kap ÄB skall denne väcka talan om klander av testamentet. Detta skall göras inom sex månader efter det att arvingen tog del av testamentet. Om detta inte görs i rätt tid, förlorar arvingen rätten att väcka klandertalan, se 14 kap 5 § 1 stycket ÄB. Med vänlig hälsning
Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”