FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta13/10/2012

Dröjsmålsränta

Hejsan! Jag blev tilldömd ett skadestånd på 47 000 kr år 2006 (brottet skedde 2005). De som ska betala har ej gjort det - däremot fick jag 20 000 från brottsoffermyndigheten år 2006. Jag undrar vad det blir i ränta. Brottet var olaga hot, kränkning och förtal. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Tack för din fråga. Svaret följer av räntelagen (1975:635). Jag får härmed hänvisa till ett svar från en annan medlem inom Lawline. Se nedan. Observera dock att det i det fallet rörde sig om ett högre skadeståndsbelopp, varför räntebeloppet blir högre. Hur stort räntebeloppet blit beror givetvis också på hur lång tid som löper innan skadeståndet erläggs. "Fråga 22-09-2012 i FORDRINGSRÄTT OCH EXEKUTIONSRÄTT:Dröjsmålsränta Hej! Om den tilltalade i ett brottsmål (våldtäkt mot barn) blivit dömd till att betala skadestånd på 130 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 augusti 2009 till dess att betalning sker (i slutet av år 2012 troligtvis), hur stort blir skadeståndsbeloppet i sin helhet då? Svar Hej, Tack för din fråga. Ett mycket användbart verktyg för ränteberäkning där hänsyn ska tas till referensräntans fluktuationer, vilket är fallet när ränta ska beräknas enligt 6 § räntelagen, finns att tillgå på Kronofogdens hemsida. Direktlänk till tjänsten: http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html Där anger du det belopp som räntan ska beräknas på, i detta fall 130 000 kr. Som ränta anger du 8 %. Detta eftersom ränta enligt 6 § räntelagen beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan, som fastställs varje halvår av Riksbanken, med ett tillägg på åtta procentenheter. Genom att välja 8 % i Kronofogdens ränteberäknare kan du senare välja att hänsyn ska tas till referensränteändringar, vilket man väljer under rubriken “Vilken ränteberäkning vill du göra?” på samma sida. På så sätt slipper man beräkna räntebeloppen manuellt för varje halvår. Sedan väljer du bara vilken period ränteberäkning ska avse för att till sist välja att räntan ska beräknas som vanlig ränta. Detta eftersom ränta-på-ränta inte utgår när det gäller dröjsmålsränta. Den ackumulerade dröjsmålsräntan från den 7 augusti 2009 fram till idag uppgår enligt mina beräkningar till 37 492 kr, dvs. ett totalt skuldbelopp om 167 492 kr. Du kan själv använda tjänsten för att beräkna den ackumulerade räntan fram till ett annat datum än det jag använt, dvs. 23 september 2012. Med vänlig hälsning, Rikard Wahlström Lawline i samarbete med Familjens jurist"
Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”