Svävarvillkor

Vi har köpt ett hus, skrivit kontrakt med en klausul som sa att om det framkom stora fel på besiktningen så har vi rätt att begära köpets återgång. På besiktningen framkom det tyvärr stora fel och vi valde att avbryta köpet på precis det sätt som är angivet. Helt okej enligt mäklaren, vi är fria från köpet. Några dagar senare ringer säljaren och hotar med stämning om vi inte genomför köpet. Har han någon grund för detta?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Den av er i köpekontraktet intagna klausulen utgör ett s.k. svävarvillkor. Svävarvillkor är sådana villkor som gör fastighetsköpets fullbordan eller bestånd beroende av just ett eller flera villkor. Exempel på ett sådant villkor är just att köpet, vid påträffade fysiska felaktigheter i fastigheten, ska återgå. Svävarvillkor är jämlikt 4 kap. 3 § 1 jordabalken (JB) tillåtna, men för att gälla krävs att villkoret tas med i köpekontraktet och upprepas i ett eventuellt köpebrev. Ett svävarvillkor som avtalas att gälla för längre tid än två år gör hela fastighetsköpet ogiltigt, inte enbart villkoret, se 4 kap. 4 § första stycket JB. Det sagda innebär helt enkelt att om klausulen du nämner i din fråga skriftligen intagits i köpekontraktet, samt även i ett eventuellt köpebrev, gäller detta. Ni har då rätt att, om omständigheter som faller under klausulens tillämpning uppkommer, begära köpets återgång. Skulle villkoret ha avtalats att gälla för längre tid än två år, är köpet redan från början ogiltigt och inget problem uppstår då, för er del åtminstone. Slutsatsen blir att det är mäklaren som har rätt och säljaren kommer knappast nå framgång i en eventuell tvist. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”