FrågaAVTALSRÄTTAvtal10/10/2012

Oneröst eller benefikt avtal?

Har vunnit en tävling (renovering av trapp utomhus)i en tidning för över 1 år sedan. Tidningen tog på sig uppdraget att marknadsföra tävlingen åt en entreprenör för trapprenovering. Ett år har gått med åtskilliga kontakter med entreprenören samt tidning men ingeting händer. Tidningen slår ifrån sig och anser att ansvarig är entreprenören. Inget papper är skrivet dock har tävlingsresultatet med oss på bild publicerat i tidningen. Vem bär ansvaret att vi får vårt pris och vem kan vi vända oss till för att få hjälp?

Lawline svarar

Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* En första fråga att utreda är huruvida detta pris är att se som en gåva eller inte. Huvudregeln enligt gåvolagen är att en utfästelse av gåva inte är bindande. En gåva blir först giltig när den fullbordats, vilket innebär att gåvan överlämnats från givaren till gåvotagaren (1). Jag ser inte detta pris som en gåva. I den juridiska litteraturen talar man ofta om att en gåva inte föreligger när det krävs en motpresentation från "gåvotagaren". I detta fall har du renoverat ett trapphus vilket måste anses vara så oneröst att det inte kan utgöra en gåva. Istället har du en fordran. (2) *Vem är det då som är skyldig att utge priset?* Här får vi se till _vem du har avtalat_ med att utföra uppdraget åt. Var det för tidningens förtjänst eller för entreprenören? Vilken hade du kontakt med gällande tävlningen? Som jag ser det är det rimligt beakta tidningen som din avtalspart. Det är mot dessa du skall rikta dina krav. _Du har ett avtal med tidningen och tidningen har ett avtal med entreprenören._ Dessa argument borde du framföra till tidningen. Poängtera att du har ett avtal med tidningen och att de får lösa sina förpliktelser med entreprenören. (1) se 1§ gåvolagen (Lag 1936:83 angående vissa utfästelser av gåvor) (2) Hellner, J, Speciell avtalsrätt - kontraktsrätt, 5 uppl, s. 270 ff. *Allt gott!* Filip Henriksen
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”