Lagfart

Hej Vi är 3 syskon som skall få vår fars lägenhet, där han fortfarande bor. Blir det mycket dyrare med lagfart etc om vi är tre än om han skriver den på en av oss.

Lawline svarar

Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* Lagfart skall endast sökas av den som förvärvar en fastighet (1). En fastighet är fast egendom. Fast egendom är jord (2). När du således får din fars lägenhet förvärvar du inte någon fastighet utan bara nyttjanderätt till en viss lägenhet. (1) se 20 kap. 1§ jordabalken (2) se 1 kap. 1§ jordabalken
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”