Lagfart

Hej Vi är 3 syskon som skall få vår fars lägenhet, där han fortfarande bor. Blir det mycket dyrare med lagfart etc om vi är tre än om han skriver den på en av oss.

Lawline svarar

Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!* Lagfart skall endast sökas av den som förvärvar en fastighet (1). En fastighet är fast egendom. Fast egendom är jord (2). När du således får din fars lägenhet förvärvar du inte någon fastighet utan bara nyttjanderätt till en viss lägenhet. (1) se 20 kap. 1§ jordabalken (2) se 1 kap. 1§ jordabalken
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000