Hur påverkar belastningsregistret min jobbansökan och medborgarskap?

Min klient blev dömd för snatteri till böter då hon glömt att betala för varor motvarande 150 kr i barnvagnen. Böter kronor 3500. Hon undrar nu om hon hamnar i belastningsregistret och hur länge samt hur det kan påverka då hon söker jobb och medborgarskap.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga till Lawline. Angående belastningsregister se lagen (1998:620) om belastningsregister, https://lagen.nu/1998:620. Enligt 3 § ska belastningsregistret innehålla uppgifter om den som 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Alla som lagförts för brott ska alltså registreras i belastningsregistret. Enligt 10 § finns en rätt för enskilda att få ta del av registeruppgifter om andra, om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott etc. Man har också rätt som enskild att få ut registeruppgifter om sig själv (9 §). Detta behövs exempelvis om man erbjuds en anställning inom skolans verksamhet. Den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. (Se 2 kap. 31 § Skollagen (2010:800) https://lagen.nu/2010:800#K2P31S1). Belastningsregistret kan således få betydelse för en framtida anställning, men det beror på vilken typ av anställning och omständigheterna i övrigt. Angående utlandsföddas ansökan om ett svenskt medborgarskap se lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, https://lagen.nu/2001:82. Enligt 11 § kan en utlänning efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap, bl.a. om han eller hon har 5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Vad som menas är främst att tidigare kriminalitet kan leda till att medborgarskap inte beviljas trots att övriga förutsättningar är uppfyllda. Istället kan viss karenstid följa. (Angående de karenstider som tillämpas se prop. 1994/95:179 s. 59.) Se även rättsfall MIG 2007:39, MIG 2008:5. Ett avsnitt i belastningsregistret kan alltså få betydelse. I det här fallet handlar det inte om något grövre brott och inverkan på både jobbansökan och medborgarskapsansökan torde bli mindre. Din klient bör därför inte avhålla sig från att söka varken jobb eller medborgarskap, men däremot vara medveten om att ett avsnitt i belastningsregistret kan få effekter i vissa avseenden. Viktigt att komma ihåg är att det finns tidsbestämmelser hur länge ett avsnitt i belastningsregistret ligger kvar. Vänligen,
Amanda RasmussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”