Förskott på arv vid gåva av fastighet

En man avlider och fastigheten övertas av kvinnan. 2 gemensamma barn finns. Den ena sonen bor kvar i hemmet med sin mor och den kommande familjen. Kvinnan ger huset i gåva till denna son, medans den äldre inte får något alls. Inte ens fått vetskap om detta.Kvinnan avlider 1987 och då finns inget kvar för sonen att ärva. Nu har huset getts i gåva 2ggr inom familjen,men aldrig talat med den äldre sonen

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga! De två barnen är så kallade bröstarvingar och har i grunden rätt till lika del av arvet efter sina föräldrar. Då modern gav bort ett hus i gåva till den ena sonen skulle detta enligt ärvdabalken 6 kap. 1 § ha räknats som ett förskott på arv om inget annat angavs. Det innebär att när modern avled borde värdet på huset ha lagts till hennes kvarlåtenskap, det vill säga det arv sönerna skulle dela på. Den son som inte fick ut något arv har enligt ärvdabalken 7 kap. 4 § ett år på sig efter att bouppteckningen efter modern avslutats för att kräva sin rätt till arvet. När denna tid har passerat finns inte längre någon möjlighet för honom att kräva sin del av arvet.
Weronica NordinRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning