Fråga om väsentlig förändring i bostadsrätt

Hej! En familjemedlem till mig har en lägenhet på Finnberget i Stockholm. Lägenheten har från balkongen panoramautsikt över Stockholms inlopp. Problemet är nu att grannen till höger har byggt ett insynsskydd över 60% av sin solterrass vilket skymmer en del av utsikten för flertalet grannar. Har grannen tillstånd att göra det? Det bör tilläggas att det rör sig om en bostadsrättsförening (sådana tillbyggen måste väl godkännas av styrelsen). Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Frågor gällande bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (1991:614), se https://lagen.nu/1991:614. Enligt bostadsrättslagens 7 kap 7 § första stycket 3 får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innefattar väsentlig förändring av lägenheten. Exempel på sådana åtgärder är förändringar som innebär att en lägenhets karaktärsdrag inte beaktas eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Åtgärder som t.ex. innebär flyttning av väggar som saknar bärande egenskaper bör däremot inte anses utgöra någon väsentlig förändring. Åtgärder av denna typ bör vara jämförbara med sådant som ommålning och tapetsering och fordrar i regel inte styrelsens tillstånd. Frågan är då om ett tillbyggt insynsskydd kan anses utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet. Det är lite svårt att avgöra om ett insynsskydd kan sägas innebära en sådan förändring att den anses väsentlig. Kan insynsskyddet innebära en väsentlig förändring av lägenheten står det klart att styrelsens tillstånd krävs. Härtill kan tilläggas att styrelsen enligt bostadsrättslagens 7 kap 7 § andra stycket inte får vägra att medge tillstånd till en åtgärd som innebär en väsentlig förändring av lägenheten om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Styrelsen måste ha tungt vägande skäl för att få neka ett sådant tillstånd. Exempel på situationer där tillstånd kan nekas är om åtgärden innebär att lägenheten ändras så att den blir svår att avyttra efter att åtgärden vidtagits. Jag tycker att bostadsrättshavaren ska gå till styrelsen och prata om problemet och se vad som gäller i frågan. Anser styrelsen att tillstånd krävs för insynsskyddet och sådant inte kan meddelas har bostadsrättsföreningen rätt att vidta rättsliga åtgärder. Grannen kan i sådant fall åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick.
Nathalie StåhlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”