Tjänstledighet för att pröva annat arbete?

2006-11-24 i Övrigt
FRÅGA
Vad gäller för arbetstagare ang tjänstledighet för att prova annat arbete inom samma yrkesgrupp?
SVAR
Hej,

Lagen ger under vissa förutsättningar arbetstagare rätt till ledighet för utbildning, se http://www.lagen.nu/1974:981, och för att bedriva näringsverksamhet, se http://www.lagen.nu/1997:1293. En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Denna rätt begränsas dock genom att ledigheten inte får innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet, och att arbetstagarens verksamhet inte får konkurrera med arbetsgivarens verksamhet (se 3 § i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet).

Utöver vad som sägs i lagen regleras arbetstagares anställningsvillkor i anställningsavtal enligt 4 och 6 a §§ i lagen om anställningsskydd, se http://www.lagen.nu/1982:80.

Vänliga hälsningar,
Sara Forslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98707)