Vad är en generalklausul och en ramlag?

Hur kan man förklara vad en generalklausul, o vad skiljer denna från ramlag? På normal svenska.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! En generalklausul är en paragraf/bestämmelse i en lag som täcker in många olika situationer jämfört med en "vanlig" lagregel som täcker in en mer specifik situation. Ett typiskt exempel på en generalklausul är 36 § i avtalslagen. I ex. 28- 31 §§ i avtalslagen finns specifika regler som anger att avtal ska bli ogiltiga om de ingåtts under ex. hot om våld, genom utnyttjande av någons oförstånd eller beroendeställning eller liknande. Sedan finns 36 § som tar upp att avtal också kan vara ogiltiga om det på något annat vis vore oskäligt (dvs. inte vettigt) att det fick bestå på grund av exempelvis omständigheterna när avtalet ingicks. Här är 28-31 §§ i avtalslagen "vanliga lagregler" som täcker in en mer specifik situation medan 36 § kan ta in situationer som faller utanför de övriga bestämmelserna men där det ändå känns orimligt att avtalet ska bestå. En ramlag är en hel lag som lägger upp ett allmänt regelverk med grundläggande riktlinjer om vad som ska gälla på ett specifikt rättsområde. I exempelvis socialtjänstlagen finns allmänna bestämmelser om vad som ska gälla för socialtjänstens arbete, men sedan finns det speciallagar- exempelvis lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) som rör just de specifika frågorna. Socialtjänstlagen sätter här upp "ramen" för socialtjänstens arbete medan LVU och LVM specificerar vad som gäller just i de typerna av ärenden. Hoppas detta förtydligat begreppen för dig! Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo