Vad är en generalklausul och en ramlag?

FRÅGA
Hur kan man förklara vad en generalklausul, o vad skiljer denna från ramlag? På normal svenska.
SVAR
Hej!

Tack för din fråga!

En generalklausul är en paragraf/bestämmelse i en lag som täcker in många olika situationer jämfört med en "vanlig" lagregel som täcker in en mer specifik situation. Ett typiskt exempel på en generalklausul är 36 § i avtalslagen. I ex. 28- 31 §§ i avtalslagen finns specifika regler som anger att avtal ska bli ogiltiga om de ingåtts under ex. hot om våld, genom utnyttjande av någons oförstånd eller beroendeställning eller liknande. Sedan finns 36 § som tar upp att avtal också kan vara ogiltiga om det på något annat vis vore oskäligt (dvs. inte vettigt) att det fick bestå på grund av exempelvis omständigheterna när avtalet ingicks. Här är 28-31 §§ i avtalslagen "vanliga lagregler" som täcker in en mer specifik situation medan 36 § kan ta in situationer som faller utanför de övriga bestämmelserna men där det ändå känns orimligt att avtalet ska bestå.

En ramlag är en hel lag som lägger upp ett allmänt regelverk med grundläggande riktlinjer om vad som ska gälla på ett specifikt rättsområde. I exempelvis socialtjänstlagen finns allmänna bestämmelser om vad som ska gälla för socialtjänstens arbete, men sedan finns det speciallagar- exempelvis lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) som rör just de specifika frågorna. Socialtjänstlagen sätter här upp "ramen" för socialtjänstens arbete medan LVU och LVM specificerar vad som gäller just i de typerna av ärenden.

Hoppas detta förtydligat begreppen för dig!

Vänligen,
Fanny Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (901)
2021-07-31 Är det tillåtet att inhalera lustgas i Sverige?
2021-07-31 Vad säger lagen om piskor?
2021-07-30 Överklagan av Parkeringsavgift
2021-07-30 Kan jag behålla upphittad katt även om ägaren gör sig känd?

Alla besvarade frågor (94568)