Upphovsrätt till fotografier

Hej! Jag har en hemsida där jag skriver och visar fotografier om min hobby. Nu har jag funnit att några olika företag (svenska och utländska) använder mina fotografier, dels på sin hemsida men även ett beskuret foto i sin banner. På min hemsidas startsida finns ett © med hemsidans namn efter samt min e-postadress under. De har inte frågat om de får använda mina fotografier. Får de ”låna” mina fotografier utan att fråga först? Jag vet att det kan kosta att köpa ett fotografi av en fotograf för användning till sin hemsida, kan jag ta betalt av företagen i efterskott för att de använt mitt fotografi?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Eftersom jag inte vet hur dina fotografier ser ut kan jag dessvärre inte ge något konkret svar och även om jag visste hur fotografierna ser ut kan det handla om en svår bedömningsfråga. Generellt gäller dock följande. Enligt 1 § URL har den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. I det här fallet handlar det om ett presumtivt konstnärligt verk i form av ett fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst. Alla ”verk” skyddas dock inte av lagen. För att det du har skapat ska erhålla lagens skydd krävs att det uppfyller vissa skyddsförutsättningar, såsom originalitet och verkshöjd. Det innebär i princip att verket ska vara unikt, men kravet på detta är lågt ställt. Huruvida dina fotografier uppfyller skyddsförutsättningarna är därför en bedömningsfråga och om dina fotografier uppfyller skyddsförutsättningarna innehåller URL skydd för exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten, samt som du har en ideell rätt, d.v.s. respekt- och paternitetsrätt. I det yttersta är det domstol som avgör om dina verk uppfyller skyddsförutsättningarna. Den här rätten är dock inte absolut utan det förekommer vissa inskränkningar, vilket bland annat innebär att om ett verk offentliggjorts, så får var och en för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av det verket. Frågan handlar i det skedet om fotografierna alltså används på ett sådant sätt som anses vara för privat bruk eller inte, vilket beror på hemsidornas utformning. Vidare kan fotografier som inte uppfyller skyddsförutsättningarna i 1 § URL, ändå erhålla skydd genom 49 a § URL. Härigenom har du som framställt en fotografisk bild uteslutande rätt att framställa exemplar och göra den tillgänglig för allmänheten, men de inskränkningar som gäller för 1 § URL gäller även för 49 a § URL. Det beskruna fotografiet i bannern måste dock behandlas något annorlunda. Enligt 4 § URL gäller att om någon bearbetat ett verk eller överfört det till annan konstart har den personen upphovsrätt till verket i den gestalten, så länge förfogandet inte står i strid mot upphovsrätten till originalverket. Detsamma gäller om någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk, med skillnaden att upphovsrätten då inte är beroende av rätten till originalverket. Frågan blir då om fotografiet i bannern är ett nytt och självständigt verk/omarbetning. Avslutningsvis kan sägas att copyright endast är det engelska ordet för upphovsrätt. Att enbart skriva ordet copyright ger inte automatiskt rättsskydd enligt svensk rätt. Det finns därför inte något enkelt svar på din fråga, men jag hoppas att du har kunnat få någon form av vägledning vad gäller gällande rätt inom området. Med vänlig hälsning Sofia Timoudas
Sofia TimoudasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000