Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?

Paret är gifta, i testamenetet ärver två personer utom familjen lika delar. Vad har efterlevande maka för arvsrätt?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Huvudregeln är att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap, se ärvdabalken 3 kap. 1 §. Dock är den efterlevande makens arvsätt inte absolut. Det står en make helt fritt att genom testamente göra den efterlevande maken helt arvslös. Om den avlidne maken inte heller har några barn finns det inget som hindrar att denne testamenterar bort all sin kvarlåtenskap utanför familjen. Med Vänlig Hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning