Kassör olovligen tagit pengar från gemensam kassa

Hej, Jag är med i en idrottsförening där vår kassör har tagit pengar (lånat pengar av den gemensamma kassan) och säger att han ska betala tillbaka dem, han har varit i nöd om pengar liksom. Det känns absolut inte OK att man får göra så! Jag vill veta vad man är skyldig, alltså vad det kan räknas för för brott om han inte betalar, så att man kan "varna" honom och göra så att han betalar tillbaka snarast!!! Det känns som olovligt förfogande eller förskingring? jag vet inte, men han har inte rätt att göra så!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Då någon i förtroendeställning, exv. en kassör, olovligen tillgodogör sig pengar som denne är skyldig att redovisa för kan det bli fråga om förskingring enligt 10 kap. 1 § Brottsbalk, (se lag https://lagen.nu/1962:700#K10P1S1) Agerandet måste innebära vinning för gärningsmannen och skada för den som är egentligen är berättigad till pengarna. Den skada som uppstått kan gärningsmannen bli skyldig att återbetala i form av skadestånd. Olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB, (se lag https://lagen.nu/1962:700#K10P4S1) behandlar i första hand rättsberövande åtgärder som inte innefattar någon förmögenhetsöverföring, exv. inblandning av pengar. Paragrafen blir dessutom användbar först om 10 kap. 1 § inte kan tillämpas. Sammanfattningsvis kan kassören i din idrottsförening göra sig ansvarig för förskingring om denne inte betalar tillbaka de pengar som han har lånat. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänligt Hälsning
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo