Kopiering och spridning av examinationer (tentor)

Får examinationer (tentor) från kurser vid högre lärosäten kopieras och spridas, enligt upphovsrättslagen? Eller omfattas de av någon av begränsningarna, till exempel "verk som skapats för undervisning"?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Allmänna handlingar, exv. tentamen, vilka är upprättade vid ett högre lärosäte omfattas inte av upphovsrätt då lärosätet i sin verksamhet anses bedriva myndighetsutövning. Handlingen blir offentlig då denna är upprättad. Detta sker enligt 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordning (TF) då den expedierats. Detta innebär att tentamen efter att den färdigställs och lämnats ut till elev vid tentamenstillfället är att anse som en offentlig handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och ska vara tillgängliga för allmänheten om inget undantag enligt exv. sekretteslagen är uppfyllt. Tentamen omfattas därför inte av upphovsrättslagen och då ej heller av den begränsning som anges i 26a 2 st. 4 p. § upphovsrättslag (1960:729). Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Tryckfrihetsförordning: https://lagen.nu/1949:105 Upphovsrättslag: https://lagen.nu/1960:729
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo