Bevisbördan vid förskott på arv

Hej , det gäller en arvstvist och förskott på arv. Vi hävdar att gåvor ej har ägt rum överhuvudtaget, medan den andre parten hävdar att dom har gjort det. Vem har bevisbördan i ett sådant fall ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I Ärvdabalkens (ÄB) 6 kapitel finns reglerna om förskott på arv. I 1 § stadgas att vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det finns alltså en presumtion att större gåvor skall avräknas från arvet. I tvistemål ligger bevisbördan generellt på den som framför ett påstående. Eftersom det är den andra parten i din situation som hävdar att du fått dessa gåvor ligger bevisbördan på din motpart. Om din motpart kan styrka detta går bevisbördan över på dig, presumtionen verkar då till din nackdel. Här kan du läsa om reglerna om förskott på arv: https://lagen.nu/1958:637 Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,
Linnea HedmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning