Utmätning av makars egendom

Hej! Både jag och min man har skulder hos kronofogden. För närvarande mäter de ut min lön så att mina skulder (ca. 179 000 kr) håller på att betalas av. Min man, vars skulder uppgår till ca. 250 000 kr, fick ett brev från kronofogden som sa att de skulle komma och mäta ut egendom för att försöka betala skulden. När min man tog emot dem i vårt hem såg de att det inte fanns mycket att ta, utan frågade min man om mitt personnummer och vid kontroll såg de att även jag hade skulder hos kronofogden. Då tog de även av mina tillhörigheter, vilket var till största delen arvegods som smycken och porslin. Allt de tog har de uppskattat till ett totalt värde av ca. 4500 kr. Min fråga är nu om de verkligen kan komma och ta mina tillhörigheter när de annonserat att de ska komma för utmätning av min mans egendom? Och kan de verkligen även ta mina smycken och mitt porslin (utan att annonsera detta till mig) då de redan mäter ut min lön?

Lawline svarar

Hej, Vad som gäller i utmätningsärenden för någon som är gift stadgas i 4 kap. 19 § i utsökningsbalken. Där föreskrivs att egendom som makar, som bor tillsammans, har i sin gemensamma besittning ska anses ägas av den betalningsskyldige (i det här fallet din man) och kan därför utmätas för dennes skulder. Att makar har egendom i ”gemensam besittning” innebär till exempel att egendomen befinner sig i makarnas gemensamma bostad (så som ditt arvegods). Endast om den make, som inte är betalningsskyldig, kan visa att denne är ägare till egendomen kan egendomen undanhållas från utmätningen för den andre makens skulder. Finns det exempelvis ett testamente eller dylikt som styrker att det är du som är ägare till arvegodset som Kronofogden beslagtagit kan egendomen undgå utmätning för din mans skulder. Om något sådant bevis inte finns ses han dock som ägare till egendomen och den kan då också utmätas. Sedan, angående om Kronofogden kan ta dina smycken och ditt porslin utan att annonsera detta till dig, föreskrivs det i utsökningsbalkens 4 kap. 12 § att den betalningsskyldige måste ha underrättats om målet innan utmätning sker. Det föreskrivs dock ingenting om att den betalningsskyldige måste underrättas om vad det är som ska beslagtas av Kronofogden innan det beslagtas. Utsökningsbalken återfinns här: https://lagen.nu/1981:774 Med vänlig hälsning
Elin SjörénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”