Skuldebrev för hus

2012-09-25 i Skuldebrev
FRÅGA
Jag och min sambo ska separera. Vi har idag ett hus som vi står på fördelat 50/50. Jag kommer att bo kvar i huset eftersom hon ordnat med lägenhet. Jag tar över alla skulder, men kommer att vara skyldig henne pengar för hennes del. Kan man skriva ett skuldbrev på denna del och hur ska det skrivas för att det ska kännas rättvis för alla parter?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Det finns två typer av skuldebrev, löpande eller enkla skuldebrev. Skillnaden dem emellan är att enkla skuldebrev inte är avsedda att kunna överlåtas. Ett löpande skuldebrev kan däremot överlåtas mellan borgenärer. Gäldenären är då skyldig att betala till innehavaren av det löpande skuldebrevet.

Ett enkelt skuldebrev är kopplat till en fordran och är ett bevis på att en gäldenär har en skuld till en namngiven borgenär.

I ert fall rekommenderar jag att ni upprättar ett enkelt skuldebrev där ni uppger vad som ska avbetalas, att summan ska betalas till dig från din före detta sambo. Man kan även i skuldebrevet reglera när skulden senast ska betalas.

Vänligen

Ester Sandgren


Ester Sandgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (152)
2021-05-17 Kan ett skuldebrev ingås digitalt?
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?

Alla besvarade frågor (93179)