Gäldenärs försäljning innan exekutiv auktion

Om en exekutiv auktion på fastighet är på gång, vad händer om fastigheten sålts innan till annan juridisk person eller familj ?

Om den säljs till barnbarn ?

Observera, inte delgiven beslut om exekutiv auktion ännu.

Lawline svarar

Det framgår inte av din fråga om det rör sig en konkurs eller enbart utmätning. Utmätning innebär att en fordringsägare (borgenär) som inte fått betalt begär att kronofogdemyndigheten skall ta egendom ifrån den skuldsatta (gäldenären). Den utmätta egendomen ska sedan säljas och borgenärens fordran betalas med pengarna från försäljningen. Innan försäljning, exekutiv auktion, skett eller beslutats äger den skuldsatta visserligen fortfarande fastigheten men han är inte längre behörig att förfoga över den på grund av utmätningen. Äganderätten utsläcks inte förrän egendomen säljs på exekutiv auktion. För att ett köp ska bli giltigt trots att den skuldsatta saknar rätt att förfoga över den krävs att köparen var i god tro, något som kan bli mycket svårt att bevisa när det rör sig om försäljning till släkting.Rör det sig istället om en konkurs, något som innebär att all gäldenärens egendom tas i anspråk. Konkursen är därmed ett mer omfattande och ingripande förfarande än utmätning. När ett konkursbeslut har fattats förlorar gäldenären rätt att förfoga över sin egendom. Istället utses en konkursförvaltare som ska ta över konkursboet och omvandla dess tillgångar till kontanta medel. Försäljning av fastigheten av den skuldsatte under en konkurs är därmed inte giltig. Även försäljning innan konkursen kan ogiltigförklaras enligt regler om återvinning. Dessa regler innebär att köpet går tillbaka om försäljningen skett till nackdel för någon av fordringsägarna, dvs. att egendomen undandragits fordringsägarna.

Karin BorgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”