Beräkning av dröjsmålsränta

jag blev 2006 beviljad ett skadestånd på 85000, personen ska betala ränta ifrån december 2005 17 och fram till idag. Vad blir räntan på det?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Jag utgår i mitt svar från att ingen alternativ grund för ränteberäkning har avtalats mellan dig och gäldenären. Detta gör att räntelagen blir tillämplig lag, se 1 § andra stycket räntelagen. Ett mycket användbart verktyg för ränteberäkning där hänsyn ska tas till referensräntans fluktuationer, vilket är fallet när ränta ska beräknas enligt 6 § räntelagen, finns att tillgå på Kronofogdens hemsida. Direktlänk till tjänsten: http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html Där anger du det belopp som räntan ska beräknas på, i detta fall 85 000 kr. Som ränta anger du 8 %. Detta eftersom ränta enligt 6 § räntelagen beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan, som fastställs varje halvår av Riksbanken, med ett tillägg på åtta procentenheter. Genom att välja 8 % i Kronofogdens ränteberäknare kan du senare välja att hänsyn ska tas till referensränteändringar, vilket man väljer under rubriken “Vilken ränteberäkning vill du göra?” på samma sida. På så sätt slipper man beräkna räntebeloppen manuellt för varje halvår. Sedan väljer du bara vilken period ränteberäkning ska avse för att till sist välja att räntan ska beräknas som vanlig ränta. Detta eftersom ränta-på-ränta inte utgår när det gäller dröjsmålsränta. Enligt mina beräkningar uppgår den ackumulerade dröjsmålsräntan från den 17 december 2005 fram till idag till 58 276 kr, dvs. ett totalt skuldbelopp om 143 276 kr. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo