Kattägares ansvar

Hej! Jag har en granne längre ner på gatan som har en utekatt (kastrerad hane). Vi bor i ett mindre samhälle. Jag har nu ringt upp denna kvinna flera gånger för att meddela att hennes katt attackerar mina två honkatter och det har hänt att jag måste tagit dom till veterinär för att få behandling (mina katter är oförsäkrade). Hankatten har också kommit in i mitt hus och äter upp kattmat och markerar revir inomhus. Jag har dörren öppen för att mina katter ska kunna springa in när hankatten attackerar. På så sätt kommer också hankatten in i mitt hus. Jag har föreslagit vissa utetider och att hon kan ha sin katt inomhus istället vilket hon inte går med på. Hon påstår att hon inte kan ansvara för kattens beteende utan att det måste påvisas att hon är vårdslös i sin tillsyn av katten. Ligger det någon sanning i det? Vilka skyldigheter/rättigheter gäller för oss båda? Mvh Elin

Lawline svarar

Hej, kul att du kommer till oss på lawline för svar på din fråga. Jag skall försöka svara på din fråga så gott som jag kan. Till en början måste jag dock instämma i vad din motpart har uttalat, då det hon säger till största del är sant. Den situation du beskriver regleras i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter vilken du finner här; https://lagen.nu/2007:1150. Enligt 1 § skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Alltså är det djurägarens skyldighet att ha översikt och att ta ansvar för sitt djur. Av 19 § samma lag framgår att hundägare har så kallat strikt ansvar. Alltså att denne måste ersätta skada vilken uppstått oberoende av om uppsåt (dolus) eller oaktsamhet (culpa) förelegat. *Detta gäller dock inte för katter*, vilket dock vanligtvis antas av den breda allmänheten. Vad detta får för följd för dig är att du först och främst måste påvisa att det är hennes katt som har orsakat skador, samt att hon har varit oaktsamma och inte har utövat tillräcklig uppsyn över katten. Alltså ligger bevisbördan på dig. Jag med stor säkerhet säga att det inte kan anses vara oaktsam att enbart låta sin katt vara utomhus. Sammanfattningsvis kommer det bli svårt för dig att bevisa hennes oaktsamhet och att få ersättning för de skador du påstår dig fått. Då jag inte vet mer om situationen kan jag varken råda eller avråda dig från att ytterligare driva saken för att erhålla skadestånd. Vad jag dock kan rekommendera är att du stänger din dörr vilket kommer att hålla ute alla oönskade husgäster. Lycka till med kattproblemen och hoppas att det jag skrivit kan bringa lite mer klarhet till situationen. Jacob
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000