Arvsskifte - Laglott

Hej ! Min farmor har gått bort och skrivit ett testamente. Min farfar och far gick bort för 10 år sedan, sen så hade min farmor en dotter till. Enl. ett testamente så har hon skrivit att jag och mina syskon har rätt till vår laglott. Mina kusiner har ärvt bostadsrätten och min farmors dotter ärver resten av kvarlåtenskapen. Vad ärver vi egentligen? Förättaren säger att vi inte har rätt till hälften av bostadsrätten då den ligger utanför laglotten. Jag förstår inte riktigt. Har vi inte rätt att dela på halva lägenheten med min fars syster ??

Lawline svarar

Laglott är den del som bröstarvingar har rätt att få ut oavsett vad ett eventuellt testamente säger, du är att anse som bröstarvinge eftersom du träder in i din fars ställe. Du och dina syskon ska dela på den del som annars hade tillfallit din fader, detta enligt 2 kapitlet 1 § i Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Laglotten utgör hälften av kvarlåtenskapen, alltså ska hälften tillfalla er bröstarvingar. Det finns dock ingen bestämmelse om vilken egendom ni ska ha, det är endast ett krav på att ni får ett värde som uppgår till halva kvarlåtenskapen. Om du inte fått ut något alls av arvsskiftet så har det inte gått rätt till. Du kan påkalla jämkning av testamente om du inte får ut din del, detta har du rätt till genom 7 kap. 3 § Ärvdabalken.
Erik Yderstedt KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000