FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag19/09/2012

Vad händer om expanderande bolag avstår börsintroduktion?

Hej! Jag har en fråga om börsintroduktion. Om ett företag växer men väljer inte att börsintroducera sig, vad händer då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En börsintroduktion ses av många företag som en strategi för att möjliggöra ökad tillväxt. En börsintroduktion kännetecknas dock ofta av en stor grad osäkerhet och trots att många ägare vill notera sitt bolag så finns det studier som visar att det är mindre än en procent av bolagen som faktiskt gör det. Det finns flera orsaker till varför man väljer att notera sitt bolag. Den vanligaste orsaken är att få tillgång till kapital och därmed få en bättre likviditet (kapitaltillskottet kan sedan användas för ökad expansion, nya investeringar etc.). Vidare så anses en börsintroduktion stärka bolagets anseende, vilket i sin tur kan leda till att kundernas och leverantörernas förtroende för bolaget ökar. *Det enkla svaret på din fråga*, d.v.s. vad som händer om ett expanderande bolag väljer att inte genomgå en börsintroduktion, är att ingenting händer. En börsintroduktion är inte en obligatorisk åtgärd. Inte heller är det ett nödvändigt steg för bolagets fortsatta expansion. Tvärtom kan valet att inte börsintroducera bolaget visa sig fördelaktigt för ägarna då de på så sätt kommer att ha fortsatt kontroll över bolaget och dess verksamhet. Risken för uppköp (av konkurrerande bolag) är dessutom mindre för onoterade bolag. Ett annat argument mot börsintroduktion är att börsintroduktionen skärper kraven på interna styrsystem och extern information. Ett villkor för att börsintroduceras är bl.a. att bolaget accepterar kontinuerliga krav på insyn i bolaget från marknaden. Detta innebär att ett noterat bolag inte kan välja att avstå från att lämna känslig information på samma sätt som ett onoterat bolag. Jag hoppas att du fått ett någorlunda uttömmande svar på din fråga. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000