Återgång av gåva till bröstarvinge

Jag fick en fastighet av min far (gåvobrev) som inte skulle vara förskott på arv, Han avled 2 år efter och jag sålde fastigheten 7 månader innan han avled. Jag har en bror och två halvsystrar som har stämt mej. Dessa vill ha ut sin arvslott. Enligt bouppteckningen fanna endast några tusen att dela på. Måste jag betala mina syskon av min gåva?

Lawline svarar

Hej, Ärvdabalken 6 kap 1 § säger att gåvor till bröstarvingen ska beaktas som förskott på arv om inget annan angetts. Nu framgår det, om jag förstår dig rätt, av gåvobrevet att det här inte ska utgöra ett förskott på arv. Dina syskon har alltså inte någon rätt till den fastighet som du fått av din far. Det finns dock en regel om förstärkt laglottsskydd i ärvdabalken 7 kap 4 § som säger att om en gåvas syfte kan likställas med ett testamente kan gåvotagaren vara skyldig att återbära så stor del av gåvan att det täcker bröstarvingarnas laglotter. Om din far t ex. fortsatt att utnyttja fastigheten efter att han gett den till dig skulle det förstärkta laglottsskyddet ha kunnat aktualiseras. Eftersom du sålt fastigheten och av allt att döma själv erhållit och haft tillgång till köpeskillingen är det inte troligt att det förstärkta laglottskyddet blir tillämpligt i ditt fall. Vänligen,
Frida KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”