15-årings vilja angående vårdnad

2015-10-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag har en 15,5-årig dotter som bor med mig. Vårdnaden delar jag med hennes pappa. Nu vill både hon och jag att jag ska ha full vårdnad om henne. Är det en krånglig process, eller en 15-åring har bestämmanderätt i ett sådant här fall? Hon får naturligtvis umgås så mycket hon vill med sin pappa.MvhAnneli
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Om det blir en krånglig process eller inte har antagligen mest att göra med hur pappan ställer sig till ändringen i vårdnaden. Om han går med på att du får ensam vårdnad om er dotter kan ni skriva ett avtal om detta, enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken. För att avtalet ska gälla måste det godkännas av socialnämnden.

Ifall pappan inte vill att du ska ha ensam vårdnad kan du väcka talan vid tingsrätten om ändring i vårdnaden, enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken. Då gör domstolen en prövning av vad som är bäst för er dotter och beslutar om ni ska ha fortsatt gemensam vårdnad eller om en av er bör anförtros vårdnaden. Vad domstolen kan besluta beror till viss del på vad ni yrkar. Om både du och din dotters pappa yrkar ensam vårdnad kan domstolen t.ex. inte besluta att ni ska ha gemensam vårdnad. Avgörande för domstolens beslut är barnets bästa, enligt 6 kap. 2a § föräldrabalken. I bedömningen av vad som är barnets bästa ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Ju äldre barnet är ju större vikt brukar läggas vid barnets vilja. Eftersom er dotter är 15 år kommer domstolen vid en vårdnadstvist att lägga stor vikt vid hennes vilja. Om det finns andra omständigheter som talar starkt för att gemensam vårdnad eller att pappan får ensam vårdnad skulle vara bättre för er dotter kan domstolen dock besluta i motsats till hennes vilja, även om detta är ovanligt.


Hoppas mitt svar är till hjälp för er!

Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85346)