Tillträde till bostadsrätt i rätt tid

Hej I juni i år köpte jag en lght som jag ska få tilltärde till nu i sept. Under budgivningen gjorde jag klart för mäklaren att den 1/10 var för sent för mig att få tillträde till lghten och han sa att det skulle inte bli några problem, säljarna villa lägga tillträdet så tidigt som möjligt. På kontraktsdagen så står det i kontraktet att tillträde är den 1/10. Jag påpekade detta och säljaren sa då att det kommer att bli den 7/9, 14/9 eller den 21/9. I objektbeskrivningen där det återigen står den 1/10 så har vi då strukit över detta och istället skrivit 21/9 med överenskommelse att detta kommer bli absolut senast. Inga ändringar har gjorts någon annanstans, men både jag, säljaren och mäklaren har en kopia av objektsbeskrivningen samt underskrifter på dessa. Jag har nu fått veta att säljaren inte tänker släppa lghten förrän den 1/10 och för mig innebär detta STORA problem. Har jag nån som helst rätt att kräva tillträde den 21/9? Då det både muntligt och (i objektbeskrivningen) skriftligt är det överenskomna datumet??

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Jag utgår ifrån att det är en lägenhet upplåten med bostadsrätt som du har köpt, eftersom det i annat fall blir fråga om hyra. Tillämplig lag är därmed bostadsrättslagen (BRL). Jämlikt 7 kap. 3 § första stycket BRL gäller att en bostadsrättshavare som första gången ska tillträda en lägenhet, men inte får göra detta i rätt tid, har rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid han eller hon inte kan använda lägenheten eller del av den. Detta gäller dock endast om dröjsmålet med tillträdet inte beror på bostadsrättshavaren. Är hindret av väsentlig betydelse, har bostadsrättshavaren rätt att efter uppsägning frånträda bostadsrätten. När tillträdet ska ske framgår i regel av upplåtelseavtalet, vilket i ditt fall, om det är som du säger, innebär att ”rätt tid” i lagens mening är den 21 september i år. Om du inte får tillträda lägenheten senast detta datum medför detta att du har rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid då du inte kan använda hela eller delar av lägenheten. Dröjsmålet beror, enligt vad som framkommer i frågan, inte heller på dig. Du har dock inte någon rättslig möjlighet att framtvinga ett tillträde på det överenskomna datumet. Om hindret är av väsentlig betydelse har du dessutom rätt att efter uppsägning enligt reglerna i 7 kap. 26-30 §§ BRL frånträda bostadsrätten. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000