FrågaPROCESSRÄTTDomstol13/09/2012

Laga domstol & domsaga.

Hej, En av mina släktingar greps för ett par månader sedan för grovt rattfylleri och blev av med sitt körkort efter att ha blandat alkohol med starka mediciner. Hon är alkoholist och berättar sällan någonting för oss, och vi som släkt undrar därför om det finns något sätt för oss att få veta när hennes rättegång kommer att bli? Jag undrar också om det är möjligt att få veta vem hennes försvarare är, och om man i sådana fall kan informera denne om att hon är en alkoholist som trots upprepade ansträngningar från sin familj inte kan sluta dricka och skulle, om möjligt, behöva dömas till behandling eller liknande. Tack för hjälpen.

Lawline svarar

*Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!* Angående frågan om rättegången handlar den om vilken domstol som kommer att handlägga åtalet mot din släkting. Huvudregeln är således att det är tingsrätten på orten där brottet förövades som kommer att handlägga målet (1). Domstolarna är idag indelade i domsagor efter ett geografiskt urval (2). Det bästa du kan göra är att försöka ta kontakt med din släkting och fråga henne. Annars är den enda möjligheten du har är att bevaka vilka förhandlingar som kommer att handläggas på den tingsrätt där din släktings eventuella brott har begåtts. Det finns egentligen bara ett sätt för er att få reda på vilken försvarare som er släkting har och det är att kontakta henne och försöka gå igenom henne. (1). se 19 kap. 1§ 1st 1p rättegångsbalken http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.HTM (2). Domsagor: http://www.domstol.se/Sok/?tab=contact Jag önskar er lycka till! *Allt gott* Filip Henriksen
Lawline RådgivareRådgivare