Samboegendom och arv

Hej, jag har en far som lever som sambo med en kvinna på hennes gård sedan 18 år tillbaka. Min far samlar mycket skrot, traktorer, maskiner och mycket järnskrot. Blir det jag som ärver allt hans skrot när han går bort och måste jag därmed städa upp allt skrot  på hans sambos gård efter honom? Tacksam för svar! /Ulf Hol

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, t.ex. att någon dör, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, se 8 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Enligt 3 § sambolagen utgörs samboegendomen av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, se 6 § sambolagen. Vad jag förstår av din fråga har din far endast samlat på skrot, traktorer, maskiner etc. för eget bruk och av eget intresse. När din far går bort skall detta med stöd av 3 § och 6 § sambolagen alltså inte ingå i bodelningen mellan din far och hans sambo. När din far går bort blir det du som kommer att ärva detta då du utgör närmsta arvinge, se 2 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). När det gäller uppstädningen av skrotet är det bästa att du och din fars sambo kommer överens om något. Med vänlig hälsning,
Lisa SennerbyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning