Förskott på arv till barnbarn

Hej, Tre bröder varav en dött, han hade inga barn och var inte gift. Bröderna ärver således honom. En av de två bröderna som nu lever är dement sedan 2005. Kan han via ett gåvobrev utfärdat 2010 överlåta sin arvsdel till sina barnbarn ? Måste inte hans barn ärva honom först? Han är ju konstaterat dement sedan 2005.

Lawline svarar

Hej Eva. De två bröderna erhåller sitt arv med fri äganderätt, det vill säga att de får göra precis vad de vill med sina arv. Till exempel kan de testamentera om det eller ge bort det. Det är således faktiskt möjligt och rättsligt tillåtet för den demente brodern att ge bort sitt arv till sina barnbarn. Att gåvobrevet är skrivet 2010 utgör inget hinder för gåvan. * Om personen som är barnbarnens förälder och den demente brodern barn är *avliden* vid gåvotillfället gäller dessutom följande: Det är viktigt att notera att barnbarnen är bröstarvingar till den demente brodern, varför gåvan som huvudregel är att anse som förskott på arv enligt 6 kapitlet ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637), som senare ska avräknas på arvslotten de erhåller efter den demente broderns bortgång. För att undvika att gåvorna räknas som förskott på arv skulle jag råda er att upprätta gåvobrev där det uttryckligen står att gåvorna inte ska anses vara förskott på arv. * Om personen som är barnbarnens förälder och den demente brodern barn är *i livet* vid gåvotillfället gäller istället följande: Barnbarnen är inte att anse som omedelbara arvtagare till den demente brodern och gåvan är därför som huvudregel inte att anse som förskott på arv. Däremot kan gåvan anses vara ett förskott på arv om det uttryckligen sagts vid gåvotillfället eller om det går att uttyda av omständigheterna. Exempel på det sistnämnda är bl.a. om givarens död är nära förestående, eller om givaren har kvar förmånen av gåvan fram till sin död (t.ex. får bo kvar i huset han skänkt). *OBS!* Var han vid sina sinnes fulla bruk när han skrev under gåvobrevet? Om han inte var det finns det nämligen grund att ogiltigförklara gåvobrevet med stöd av avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) Titta särskilt på 31 § och 33 § om det är aktuellt. Bestämmelserna behandlar ogiltigförklarande av rättshandling (utfärdande av gåvobrev är en rättshandling) när gåvogivaren utnyttjas på något sätt. Hoppas att du är nöjd med svaret, Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning