FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte06/09/2012

Skyldighet för svensk medborgare att betala arvsskatt i USA

Undrar om min son bosatt i USA men svensk medborgare ska betala amerikansk arvskatt eller gäller svensk lag

Lawline svarar

Hej, Om tillgångarna kommer från ett dödsbo i Sverige, och tillgångarna är i Sverige, ska inte någon skatt utgå på arvet. Men om den avlidna vid dödstillfället var bosatt i USA och tillgångarna fanns i USA så är din son troligen skattepliktig enligt amerikansk lagstiftning. Bäste vore att kolla med amerikanska Internal Revenue Service (IRS) [http://www.irs.gov]
Ingrid FaxingRådgivare