Omkostnadsbelopp vid gåva av hus och fondandelar

2012-09-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Har frågor om reavinstskatt vid gåva av hus och fondandelar. Har fått höra att min gamla mamma kan ge hus och fondandelar i gåva åt barnen. När det gäller huset ska det ska inte utlösas någon reavinstbeskattning som belastar mamma, en sådan reavinst blir först aktuell om barnen säljer sin andel av huset. 1, Vilket omkostnadsbelopp ska barnen redovisa om de säljer huset som de fått i gåva? 2, Gäller samma regler för fondandelar? Barnen får andelarna orörda och ingen reavinstskatt belastar mamma? Reavinstbeskattning blir först aktuellt när barnen säljer? Vilket omkostnadsbelopp ska barnen redovisa om de säljer andelarna? / må väl
SVAR
Hej, tack för din fråga!

Det som tidigare hette reavinstskatt kallas numera kapitalvinstskatt och jag kommer därför att använda detta begrepp istället i mitt svar.

Det stämmer som du säger att din mamma inte behöver betala någon kapitalvinstskatt för den eventuella vinst som huset genererat om hon ger huset i gåva till sina barn. Istället träder barnen in i mammas skattemässiga situation pga. kontinuitetsprincipen som kommer till uttryck i 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen (här).

1.
Husets omkostnadsbelopp vid försäljning är anskaffningsutgifter samt eventuella förbättringsutgifter.
Barnens anskaffningsutgift kommer att vara utgiften mamman haft när hon köpte huset, pga kontinuitetsprincipen.
Vad gäller förbättringsutgifter finns det begränsningar för vilka förbättringar och förbättrande reparationer som får räknas med i omkostnadbeloppet. Till kategorin "förbättringar" räknas som regel ny-, till- och ombyggnation. Dessa åtgärde får räknas med i omkostnadsbeloppet eftersom de anses ha en standardhöjande effekt. Kostnaderna måste dock uppgå till minst 5000 kr.
Med "förbättrande reparationer" avses reparationer som medfört att huset är i bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet. Om man exempelvis sätter in en diskmaskin eftersom den som fanns vid köpet har gått sönder, är det en renovering som inte får tas upp i omkostnadsbeloppet. Om det däremot inte fanns någon diskmaskin när man köpte huset och man nu installerar en, anses huset vara i bättre skick än vid förvärvet och man får ta med denna renoveringskostnad i omkostnadsbeloppet. Beloppsgränsen på 5000 kr gäller även förbättrande reparationer och det finns även en tidgräns som säger att reparationen måste ha hänföra sig till det år man säljer huset eller något av de fem föregående åren.

2.
Om din mamma ger sina barn fondandelar i gåva gäller som regel kontinuitetsprincipen, dvs. att hon inte behöver betala skatt utan att barnen tar över hennes skattemässiga situation. Bedömningen om det är fråga om en gåva eller ett köp skiljer sig åt för fastigheter och fondandelar, men när man väl kommit fram till att det rör sig om en gåva så är principen densamma. Omkostnadsbeloppet blir alltså mammans omkostnadsbelopp.

Louise Bjartell.
Louise Bjartell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll