Fråga om gåvor som likställs med testamente

Min pappa gick bort den 2:a juni. Den 18 maj gav han bort sin halva av huset i ett gåvobrev. Pappa var då döende och doserades ständigt smärtstillande morfin. Jag och mitt syskon undrar om laglotten gäller trots gåvobrevet? Tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Om du och ditt syskon var din fars enda bröstarvingar motsvarar er arvslott hälften av de tillgångar som kvarstår från er far (kvarlåtenskapen). Er laglott är lika stor som halva arvslotten, varvid ni enligt dessa förutsättningar har rätt att erhålla varsin fjärdedel av kvarlåtenskapen i laglott, oavsett om hela kvarlåtenskapen har testamenterats bort (Ärvdabalken 7:1, 7:3). En gåva kan komma att likställas med ett testamente om den ”sker för dödsfallets skull”, vilket är fallet med exempelvis gåvor som ges på givarens dödsbädd (7:4). Om gåvan anses gjord för dödsfallets skull ska värdet av det som skänktes bort medräknas i den totala kvarlåtenskapen. För att svara på om gåvan kränker er laglott eller inte krävs information om vilken övrig egendom er far lämnade efter sig. Om er laglott kränks av gåvan och ni inte har möjlighet att komma fram till en frivillig uppgörelse med gåvotagaren måste ni väcka talan i domstol inom ett år från det att bouppteckningen avslutades, annars har ni förlorat er rätt att kräva laglotten. Observera att ni endast har rätt att kräva halva arvslotten om ni väljer att göra gällande er rätt till laglotten. Om ni istället lyckas visa att din far inte vara i sina sinnens fulla bruk i samband med upprättandet av gåvobrevet kan gåvan istället ogiltigförklaras helt och hållet genom en tillämpning av lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Exempel på en sådan psykisk störning är när en döende person är oförmögen att förstå innehållet i en rättshandling, vilket skulle kunna vara fallet om er far var oförmögen att förstå konsekvenserna av gåvobrevet pga morfinet. Att hitta tillräcklig bevisning för att i domstol ogiltigförklara en gåva pga psykisk störning kan dock vara svårt att genomföra. Vänlig hälsning,
Petter BjörkstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”