Samboavtal efter samboförhållandets upplösning

Om jag och sambon separerar kan han skriva ett samboavtal i efterhand?(det är väl samma som äktenskapsförord?) Och ska jag skriva på det?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Regler om samboavtal återfinns i sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. När ett samboförhållande upphör (och detta inte beror på att samborna ingår äktenskap) ska en bodelning ske _om någon av parterna begär detta_ enligt sambolagen 8 § 1 st. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå enligt sambolagen 3 §. Sambor eller blivande sambor kan genom _samboavtal_ avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalsvillkoren i samboavtalet kan ändras genom att ett nytt samboavtal skrivs. Detta framgår av sambolagen 9 § 1 st. Enligt regelns ordalydelse är det bara innan eller under samboförhållandet som ett samboavtal kan skrivas. Lagstiftaren har dock uttryckt i lagförarbetena (se prop. 1986/87:1 s.373) att det inte är otänkbart att ett samboavtal för klarhetens skull kan ingås även efter att samboförhållandet upplöses. För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs att avtalet är skriftligt samt att båda parter undertecknar avtalet enligt sambolagen 9 § 2 st. Din sambo kan alltså inte utan ditt samtycke skriva ett samboavtal i efterhand för att förhindra att viss egendom ska ingå i en eventuell bodelning. Jag vill understryka att någon av parterna i ett samboförhållande måste begära bodelning för att detta ska ske, till skillnad från ett äktenskap där bodelning i princip _alltid_ ska ske vid äktenskapets upplösning. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning