Vårdnad av barn när ena föräldern dör

Jag och min fyraåriga dotters pappa har gemensam vårdnad om henne. Hon bor hos mig och min sambo och vi tar hand om allt gällande henne (ekonomiskt, praktiskt etc) och hon träffar sin pappa högst 1 gång i veckan. Han i sin tur är inte engagerad i den vardagliga biten av omsorgen av henne (jag får ex underhållsstöd från FK) . Jag vill ju självklart att min dotter ska ha kontakt med sin pappa och träffa honom MEN jag är orolig vad som skulle hända utifall jag dör. Såsom det är nu så är min sambo mycket mer delaktig i hennes liv och omsorg än vad hennes biologiska pappa är. Snart kommer även jag och min sambo få ett gemensamt barn, dvs ett syskon till min dotter. Min fråga är- om jag avlider och min dotter har vuxit upp tillsammans med min sambo sedan hon var 2 år samt med syskon (som ju är på gång) kommer hon per automatik rivas upp från sitt hem (dvs mitt och min sambos gemensamma hem) och sin trygghet och behöva leva med sin pappa eftersom jag har gemensam vårdnad med honom? Dvs trots att hon bevisligen har hela sin känslomässiga och ekonomiska trygghet i vårt hem? Finns det ingen möjlighet alls för henne att fortsätta bo med min sambo och syskon om jag avlider?

Lawline svarar

Hej Maria och tack för din fråga! Om du som förälder skulle dö ska vårdnaden om barnet i första hand anförtros den biologiska fadern direkt då ni har gemensam vårdnad om barnet. Fadern erhåller därmed ensam vårdnad, 6 kap. 9 § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6). Normalt ska alltså barnet flytta till den andra föräldern om det inte skulle vara en olämplighet för barnet. För att en sådan olämplighet ska uppstå krävs starka skäl. Fadern får alltså automatiskt vårdnaden, men eftersom du hellre vill att styvfadern tar över vårdnaden kan socialtjänsten hjälpa dig att skriva ett dokument avseende detta. Vid en sådan prövning om vem som erhåller vårdnaden fästs vikt vid din vilja men även hur den biologiska fadern vill ha det. Som huvudregel delar man inte på helsyskon men det händer när det gäller halvsyskon. En individuell bedömning görs då mycket beror på inbördes relation och inställning till boendet. Barnets ålder, utveckling och mognad kan även ha betydelse eftersom domstolen vid en eventuell prövning ska ta hänsyn till dess vilja. Sammanfattningsvis gör alltså domstolen en bedömning om vad som är bäst för barnet. Med vänlig hälsning,
Angelica RigbornRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000