FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente31/08/2012

Förstört testament

För några år sedan skrev min mor ett testamente som föreskrev att arvet efter henne skulle vara min och mina syskons enskilda egendom. Nu visar det sig att min svägerska med vett och vilja förstört detta testamente. Det känns som om detta skulle vara en brottslig handling och att straffvärdet vid en fällande dom skulle vara betydande. Har jag rätt eller är jag helt ute och cyklar?

Lawline svarar

Hej, Frågor om testamenten och dess giltighet regleras av Ärvdabalkens 9de till 16de kapitel. I 15de kapitels andra och tredje paragraf regleras vad som händer om ett testamente avsiktligt förstörs. I den andra paragrafen stadgas att den som förstör ett testamente förverkar sin rätt att ta del av arvet som testamentet avser. I tredje paragrafen i samma kapitel stadgas att detta även gäller den som har medverkat, och där gäller Brottsbalkens regler om medverkan (23:4-5 BrB), till förstörelsen. Detta måste självfallet bevisas, och i detta fallet måste då ditt syskons inblandning i förstörelsen bevisas. Det är möjligt att en domstol skulle kunna bedöma förstörelsen som undertryckande av urkund och därför vara straffbart enligt Brottsbalken 14:4, men mig veterligen har frågan om ett testamente uppfyller kraven på urkund som stadgats inte berörts tidigare.
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?