FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/08/2012

Behörighetsöverskridande, bundenhet mot tredje man

Företaget A och B har tecknat ett avtal. Efter att tjänsten används ett par månader meddelar ägaren till företag C att han är firmatecknare och ägare även till företaget B och att den person som skrivit under avtalet inte har behörighet för detta. Ägaren till företaget C hävdar nu att avtalet som ingåtts mellan A och B är ogiltigt och omedelbart skall upphöra (avtalet har en bindningstid på 12 månader). OBS! delar av underlaget som behövdes för att lägga upp tjänsten har skickats via e-mail från personen i företag C till företag A. Vad säger lagen? 1. Kan företag A hävda att avtalet gäller och att företaget B måste betala för A:s tjänst enligt avtal under bindningstiden? Det fanns ingen som helst anledning för A att mistänka att personen som undertecknade avtalet för företaget B inte hade befogenhet att skriva under avtalet. 2. Vad gäller för personen i företaget B som skrivit under avtalet?

Lawline svarar

Hej, Generellt gäller att företag B är bunden av avtalet förutsatt att: 1. Avtalstecknandet låg inom företrädaren för företag B:s behörighet 2. Att företag A var i god tro om att avtalstecknandet låg inom B:s befogenhet Har företrädaren för företag B handlar utom sin behörighet gäller inte avtalet oavsett om företag A var i god tro eller inte. Företrädaren för företag B som tecknade avtalet har antagligen en form av uppdragsfullmakt från företag B. Vad som ingår i hans behörighet framgår då av hans anställning/uppdrag. Är det så att hans anställning innefattar avtalsslutande med tredje part så är detta hans behörighetsområde. Vad som sedan utgör hans befogenheter är en mer detaljerad typ av uppdragsförklaring, t.ex. vilka typer av avtal han får ingå i eller till vilken summa han får sluta avtal. Det beror alltså på hur hans anställning/uppdrag hos företag B ser ut. Men har han handlat utanför sin befogenhet men företag A var i god tro om att han handlade inom sin befogenhet (vilket verkar vara fallet här) så är företag B bundet av avtalet. Var företag A i ond tro om att han handlade utanför sin befogenhet (de hade anledning att tro att han handlade utanför sin befogenhet) alt. att personen handlade utanför sin behörighet, är företag B inte bundet av avtalet. Detta enligt 11 § avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) Har personen överskridit sin behörighet, så är han ansvarig för att tredje man (företag A) ska försättas i samma situation som om avtalet hade varit gällande mot företag B, enligt 25 § avtalslagen. /Ingrid
Ingrid FaxingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”