Rätt till laglotten

Hej, Min morfar planerar att på äldre dar bli sambo alt. även gifta sig med en utländsk kvinna (inga gememsamma barn finns där). Kan han på något sätt begränsa eller helt förhindra att jag ärver, t ex genom testamente, äktenskapsförord eller gåva? Min mor och mormor är båda avlidna. Har läst att man kan begära jämkning av testamente men att man själv måste bevaka detta. Hur funkar det om morfar bosätter sig utomlands (inom EU)? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej Tobias och tack för dig fråga! Du har alltid rätt till laglotten som uppgår till hälften av den totala kvarlåtenskapen som finns i dödsboet. Detta regleras i ärvdabalken 2 kap. 1 § och 7 kap. 1 § (https://lagen.nu/1958:637). Vilket betyder att du som arvinge undantagslöst har rätt att utfå laglotten ur din morfars dödsbo. Om din morfar skulle välja att testamentera all sin egendom till sin sambo måste du påkalla jämkning inom sex månader från det att du delgivits testamentet. Observera att du som bröstarvinge, till skillnad från klander, inte behöver väcka talan om jämkning utan det räcker att du tillkännager ditt anspråk till testamentstagaren. Detta krav måste som sagt framställas inom sex månader annars blir testamentet gällande trots att det inskränker på din laglott. (Se ÄB 7 kap. 3 § 3st) Även om din morfar bosätter sig utomlands måste hans dödsfall anmälas till svenska myndigheter. Med vänlig hälsning,
Angelica RigbornRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000