Citaträtten

Hej! Jag har en fråga. Får jag citera cirka 10% av en offentlig bok och använda detta citat så att mitt egna verk består till 40% av citatet från denna bok om jag hänvisar till källan? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Till att börja med kan sägas att det är normalt sett tillåtet att citera andras upphovsrättsskyddade texter utan upphovsrättsmannens samtycke enligt 22 § upphovsrättslagen (se https://lagen.nu/1960:729#R12). Förutsättningarna för att citatet ska vara tillåtet är att en hänvisning görs till upphovsmannen (enligt 11 § 2 st. upphovsrättslagen), citatet ska vidare göras i enlighet med god sed. Uttrycket "i enlighet med god sed" syftar i detta fall enligt Högsta Domstolens rättspraxis på att citatet görs som ett hjälpmedel för framställningen, exempelvis för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet. Däremot bör citat inte användas enbart för att förstärka den egna texten. Vidare kan sägas att förarbetena till upphovsrättslagen anger att citatet ska göras med ett lojalt syfte, i princip ska citat inte gå utöver den omfattning som motiveras av ändamålet. Om ursprungsverket citeras på ett sätt som går utöver den allmänna citaträtten begås ett intrång i upphovsrätten, vilket inte är tillåtet. Exakt var gränsen går är svårt att säga, men enligt Högsta Domstolens rättspraxis är utgångspunkten att det är helt tillåtet att citera böcker och artiklar skrivna av andra. Risken för upphovsrättsintrång uppstår först då själva texten i det nya verket efterliknar ursprungsverket eller då omfattande citat görs som bryter mot god sed. I princip kan således sägas att det bör vara tillåtet att citera en del av ett litterärt verk så länge det citerade (den del som utgör citat) blir till ett hjälpmedel för ett självständigt arbete. Är det nya verket så pass självständigt att det utgör ett eget verk och citatet verkar som hjälpmedel för att fullända verket så bör citatet kunna vara tillåtet om reglerna för citaträtten i övrigt följs. _Det är dock mycket svårt att bedöma om ditt verk är tillåtet i denna aspekt i och med att jag inte vet vad det rör sig om för typ av litterärt verk, vad ditt syfte med citatet är och eftersom ditt eget verk till mycket stor del ska bestå av någon annans verk._ Se närmre om upphovsrättslagen https://lagen.nu/1960:729 Se närmre om rättsfallen NJA 1985 s.909 och NJA 1996. s.712: https://lagen.nu/dom/nja/1985s909 och https://lagen.nu/dom/nja/1996s712 Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000