Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

2012-08-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Två barn, delad vårdnad efter separation, barnen nu folkbokförda hos sin far (min sambo). Nu vill modern att barnen skall vara folkbokförda hos henne istället. Vad innebär det för fadern? Kan modern iochmed detta flytta med barnen utan faderns medgivande? Vi är oroliga för att hon har sådana planer nämligen... Hon bor endast ett kvarter ifrån oss. Hon anger skälet för ändrad adress vara att barnen hamnar i en mer lämplig skola. Men, vi är oroliga för att hon har andra planer. Hon gör allt hon kan för att försöka ta barnen från sin far och få ensam vårdnad.
SVAR
Hej!

Vid gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna rätt och skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6:13 och 6:11 Föräldrabalken (här). Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid ska fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Var barnet ska bo är en sådan fråga. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens så får inte barnets bostadsort ändras. Det innebär i ert fall att barnens moder inte kan flytta med barnen till en annan ort utan faderns godkännande. Var barnen är folkbokförda påverkar inte detta. Inte heller påverkar folkbokföringsadressen vårdnadsfrågan.

Vänliga hälsningar,
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93199)