Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

2012-08-23 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Två barn, delad vårdnad efter separation, barnen nu folkbokförda hos sin far (min sambo). Nu vill modern att barnen skall vara folkbokförda hos henne istället. Vad innebär det för fadern? Kan modern iochmed detta flytta med barnen utan faderns medgivande? Vi är oroliga för att hon har sådana planer nämligen... Hon bor endast ett kvarter ifrån oss. Hon anger skälet för ändrad adress vara att barnen hamnar i en mer lämplig skola. Men, vi är oroliga för att hon har andra planer. Hon gör allt hon kan för att försöka ta barnen från sin far och få ensam vårdnad.
SVAR
Hej!

Vid gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna rätt och skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6:13 och 6:11 Föräldrabalken (här). Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid ska fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Var barnet ska bo är en sådan fråga. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens så får inte barnets bostadsort ändras. Det innebär i ert fall att barnens moder inte kan flytta med barnen till en annan ort utan faderns godkännande. Var barnen är folkbokförda påverkar inte detta. Inte heller påverkar folkbokföringsadressen vårdnadsfrågan.

Vänliga hälsningar,
Victoria Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80666)